Styczeń 2014 archive

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Przasnyszu

Żyjemy w świecie demokracji. Z nazwy tej wynika prosta reguła mówiąca o tym, że władza należy do ogółu obywateli. Przyjęta w naszym kraju przedstawicielska forma sprawowania rządów w znacznej mierze ogranicza władzę ludzi. Często pozostaje nam wziąć udział w wyborach i wyselekcjonować naszych przedstawicieli. Co jednak jeśli wybrane przez nas władze nie realizują swoich programów …

Kontynuuj czytanie

Tygodnik Przasnyski: Mała karta dużych rodzin

Tygodnik Przasnyski poruszył dziś sprawę pomysłu „Karty dużej rodziny”.  „W ostatnich dniach pojawiła się w Przasnyszu inicjatywa, by w naszym powiecie ustanowić tzw. kartę dużej rodziny – dla osób, które mają przynajmniej trójkę dzieci. Do tej pory słychać było o takim pomyśle tylko w dużych miastach. Postanowiliśmy więc zapytać inicjatora całej akcji, jak on to …

Kontynuuj czytanie

Wprowadźmy u nas „Kartę dużej rodziny”!!!

Promujmy u nas wielodzietność! Właśnie zgłosiłem pomysł i przygotowałem projekt „Karty dużej rodziny”, który mam nadzieję wejdzie w życie w powiecie przasnyskim. Polityka prorodzinna może być realizowana również na szczeblu lokalnym. Dlatego proponuję u nas wprowadzenie promującej wielodzietność „Karty dużej rodziny”. Ma to być karta dla rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, która uprawniałaby do wielu …

Kontynuuj czytanie

Unijny projekt realizowany w KENie

W przasnyskim LO im. KEN jest realizowany projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt adresowany jest m.in. do uczniów, absolwentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy oraz osób mających utrudniony dostęp do usług rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania w …

Kontynuuj czytanie

Uchwaliliśmy budżet powiatu przasnyskiego na 2014 rok

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu kończącej 2013 rok, uchwalimy budżet powiatu na 2014 rok. Budżet prorozwojowy jak zawsze ponieważ blisko 50% przeznaczyliśmy na inwestycje majątkowe.

Kontynuuj czytanie

Nasz samorząd powiatowy jest najbardziej przyjazny wsi

Powiat Przasnyski został uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako samorząd najbardziej przyjazny wsi w całej Polsce. 13 grudnia b.r. ogłoszono ogólnopolskie wyniki V edycji konkursu „Przyjazna wieś”. Powiat przasnyski tryumfował w województwie mazowieckim. Jak się okazało bezkonkurencyjny był także na etapie krajowym.

Kontynuuj czytanie

15 lat powiatu przasnyskiego

Na uroczystej sesji Rady Powiatu 30.12. 2013 roku obchodzone było piętnastolecie powiatu przasnyskiego. W tych piętnastu latach połowę spędziłem w Radzie Powiatu jak przewodniczący i obecnie wiceprzewodniczący. W czasie tych dwóch kadencji powiat przasnyski zainwestował w majątek trwały łącznie: 168 mln zł.

Kontynuuj czytanie