Październik 2017 archive

NA GROBIE ŚP. PPOR. PAWŁA KRAJEWSKIEGO

Minister MSWiA Mariusz Błaszczak pamięta o śp. oficerze BOR z Przasnysza – Pawle Krajewskim, który służąc Prezydentowi i naszej Ojczyźnie zginął w Katastrofie Smoleńskiej. Dziś w imieniu Ministra wraz z Komendantami Policji – Tomaszem Łysiakiem i Straży Pożarnej – Waldemarem Białczakiem złożyłem kwiaty i pomodliliśmy się za spokój duszy Pawła

Uroczystość pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego par w Gminie Jednorożec

Gmina Jednorożec przygotowała uroczystość 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego dla par, które zostały odznaczone medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie. Na uroczystość został zaproszony Krzysztof Bieńkowski, który wraz z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy wręczył kwiaty i medale, a także uczestniczył we Mszy Św. i akademii przygotowanej przez młodzież gimnazjum oraz zespół kurpiowski „Jutrzenka”.

Kontynuuj czytanie

Pasowanie uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Gołyminie

Zespół Placówek oświatowych im. Piotra Józefa Gołaszewskiego w Gołyminie Ośrodku zorganizował pasowanie pierwszaków. Na uroczystość zaproszony został przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Krzysztof Bieńkowski, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Kontynuuj czytanie

„Złote gody” w Dzierzążni

Uroczystość „Złotych godów” odbyła się w gminie Dzierzążnia 26 października 017 r. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta RP – Andrzeja Dudy wręczył Krzysztof Bieńkowski wraz z Wójtem gminy Witoldem Pająk, który zorganizował uroczystość w Szkole Podstawowej.

Kontynuuj czytanie

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – debata dla mieszkańców Ciechanowa

Kolejna debata zorganizowana w ramach cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” odbyła się w Ciechanowie. W spotkaniu z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów, policji, inspekcji i straży uczestniczył Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

Kontynuuj czytanie

Mieszkańcy Przasnysza pamiętają o Kardynale Kakowskim

W Przasnyszu odbyły się uroczystości poświęcone pamięci Kardynała Aleksandra Kakowskiego, w setną rocznicę jego wstąpienia do Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Wziął w nich udział Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontynuuj czytanie

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera z wizytą w Przasnyszu i okolicach

Rozmawialiśmy o drogach, nowych inwestycjach, bezpieczeństwie i reformie oświaty. W Przasnyszu Wojewoda spotkał się z gospodarzami gminy i miasta Przasnysz – Wójt Grażyną Wróblewską, Burmistrzem Waldemarem Trochimiukiem, Komendantem PSP Waldemarem Białczakiem oraz Dyrektorem SP nr 3 Grzegorzem Grabowskim.

Kontynuuj czytanie

Na „Przysiędze Wojskowej” w Przasnyszu

W dniu 6 października 2017 roku uczestniczyłem w uroczystej przysiędze wojskowej III turnusu żołnierzy służby przygotowawczej, która odbyła się w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu.

Kontynuuj czytanie

Konferencja dotycząca Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dziś wraz z Wiceministrem MSWiA Tomaszem Zdzikot, Komendantem Głównym Policji Jarosławem Szymczykiem, Wiceprezydent Ciechanowa Anną Żebrowską i Przewodniczącą Rady Miasta Ciechanów Barbarą Kornatowską uczestniczyliśmy w konferencji dotyczącej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Kontynuuj czytanie

Narada o bezpieczeństwie na Pólnocno-Zachodnim Mazowszu

Analizowaliśmy zagrożenia jakie pojawiły się na naszym terenie i prognozowaliśmy ryzyka na przyszłość. Omówienie możliwych, różnorodnych zagrożeń pozwala nam przygotować się na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu naszych mieszkańców.  

Kontynuuj czytanie