Rozmowy i wizytacje szpitali z Dyrektorem mazowieckiego oddziału NFZ

14292529_Z Dyrektorem mazowieckiego oddziału NFZ Filipem Nowakiem dyskutowaliśmy o środkach finansowych dla szpitali na północnym Mazowszu.

14368910Rozmowy oraz wspólne wizyty w szpitalach dotyczyły przyszłości finansowania szpitali, a także reformy służby zdrowia, która powinna zaradzić kilku problemom z jakimi borykają się obecnie szpitale powiatowe.

 

Owocne rozmowy w Płońsku przeprowadzaliśmy z p.o. dyrektora szpitala Pawłem Obermeyerem oraz starostą płońskim Andrzejem Stolpą.

 

14330144

Nie pominęliśmy również przasnyskiego szpitala, w którym wspólnie z dyrektorem mazowieckiego NFZ, Szefową Solidarności – Krystyną Janowską oraz dyrekcją szpitala: Jerzym Sadowskim i Urszulą Maćkowską, dyskutowaliśmy o przyszłym finansowaniu szpitala i możliwościach jego funkcjonowania oraz dalszym rozwoju.