40. rejonowy etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

18491615_1021Dziś dokonałem oficjalnego otwarcia 40. rejonowego etapu Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Rywalizują ze sobą drużyny z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Dziękowałem również komendom powiatowym Policji i Kuratorium Oświaty za organizację turnieju i nagrody dla zwycięzców. Słowa uznania skierowałem również do pani dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie za gościnne przyjęcie.