Nagrodzeni laureaci szczebla powiatowego Konkursu Plastycznego

0x029 maja br. podczas XXIV sesji Rady V kadencji, w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, miałem zaszczyt wręczyć nagrody laureatom szczebla powiatowego etapu regionalnego szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Dwadzieścioro dzieci z klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego odebrało dyplomy i nagrody za najciekawsze prace mówiące o zasadach bezpiecznego obchodzenia się ze środkami chemicznymi.

Nagrody wręczałem wspólnie z starostą Sławomirem Morawskim i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniewem Gutowskim w towarzystwie: kierownik KRUS w Ciechanowie Marioli Kołakowskiej, dyrektora oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Janusza Guśniewskiego, kierownik biura Izby Rolniczej w Ciechanowie Aliny Demby i przedstawiciela firmy zajmującej się środkami chemicznymi, sponsorującej nagrody.