O bezpieczeństwie w ciechanowskim DPS

sdrMazowiecki Urząd Wojewódzki sprawuje nadzór nad Domami Pomocy Społecznej. W ramach tego nadzoru wraz z Państwową Strażą Pożarną z Ciechanowa zorganizowaliśmy dla pracowników i pensjonariuszy akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo”, w ramach której odbyła się piknik edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej MSWiA ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, inicjatorem której jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – pan Mariusz Błaszczak. Celem akcji  jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, pracy i na drodze.

Podczas spotkania omówiono zasady, które należy przestrzegać, by uniknąć pożaru i zaprószenia ognia. Omówiono zagrożenia, które wynikają z palenia papierosów w miejscach do tego nie przystosowanych. Strażacy przedstawili mieszkańcom i pracownikom pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,  zasady poprawnej i bezpiecznej ewakuacji. Podczas pikniku wszyscy uczestnicy  mogli obejrzeć wóz bojowy i  wcielić się w rolę strażaka. Jedną z atrakcji pikniku było ognisko, przy którym wspólnie pieczono kiełbaski przy akompaniamencie dźwięku gitary. Panowała serdeczna i miła atmosfera.

W akcji wraz ze strażakami uczestniczył z-ca komendanta PSP Ciechanów – Jarosław Nowosielski, dyrektor DPS Krubin – Jolanta Przybyłowska oraz kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie – Krzysztof Bieńkowski.