Przasnyska Strefa Aktywności Gospodarczej się zapełnia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA20 sierpnia na terenie Przasnyskiej  Strefy Aktywności Gospodarczej  w Sierakowie odbyła się konferencja prasowa senatora RP Jana Marii Jackowskiego i kierownika delegatury UW Krzysztofa Bieńkowskiego. Tematem konferencji była informacja o kolejnych inwestorach. którzy zlokalizowali swoje firmy na terenie strefy. Jak powiedział Krzysztof Bieńkowski ściągnięcie nowych inwestorów mogło być możliwe po uregulowaniu spraw związanych z prawami do gruntu na którym będą powstawać inicjatywy gospodarcze. To dzięki zaangażowaniu delegatury Urzędu Wojewódzkiego, przy wydatnej pomocy senatora Jackowskiego kolejni inwestorzy mogli nabyć na własność tereny na których powstaną firmy.

Senator Jan Maria Jackowski odnosząc się do zakończonej sukcesem procedury pozyskania i posadowienia na terenie Przasnyskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Sierakowie następnych inwestorów podkreślił, że działania, które wspierał wpisują się w filozofię prac rządu w dziedzinie odchodzenia od formuły użytkowania wieczystego na rzecz nabywania przez podmioty gospodarcze terenów inwestycyjnych na własność.

Podczas konferencji poruszone też tematy innych inicjatyw na terenie Północnego Mazowsza, które są wspierane przez administrację państwową i parlamentarzystów. Senator Jackowski podał przykład zaangażowania jego i innych parlamentarzystów PiS w sprawę przeniesienia całej produkcji LG Electronics do Mławy, dzięki czemu miasto nie tylko nie straciło dotychczasowych miejsc pracy ale zyskało nowe. Tak będzie też w rozbudowywanej strefie w Sierakowie, powiedział senator. Obaj rozmówcy podkreślali też ścisłą współpracę z lokalnym samorządami w planowanych przedsięwzięciach wspierania inicjatyw gospodarczych.

źródło: http://janmariajackowski.pl