Analizujemy szanse i zagrożenia dla rolnictwa na Północno-Zachodnim Mazowszu

grupa roboczaJako przewodniczący miałem zaszczyt poprowadzić spotkanie roboczej grupy ds. analizy szans i zagrożeń rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich na terenie ciechanowskiej delegatury.

Do pracy w ramach tego zespołu zaprosiłem przedstawicieli wielu instytucji i organizacji, by ponad podziałami, korzystając z wiedzy i doświadczenia wielu osób stworzyć strategię dla rolnictwa na naszym terenie do 2030 roku.

Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i aktualnych informacji o rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w szerokim aspekcie.

Omówiliśmy wiele dziedzin, którymi mamy się zająć i podzieliliśmy nie tylko swoimi spostrzeżeniami, ale również pracą jaką zamierzamy wykonać w ramach zespołu.

Dziękuję wszystkim za społeczną pracę i zaangażowanie.