Uczestniczyłem w 50-leciu utworzenia parafii w Rostkowie

nor20 sierpnia w miejscowości Rostkowo odbyła się uroczystość 50–lecia erygowania parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, Msza św. odpustowa ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, oraz inauguracja obchodów 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki. Potrójnej uroczystości przewodniczył ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, natomiast Eucharystię koncelebrowali biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski a także biskup senior Roman Marcinkowski.
Wraz z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Senatorem Janem M. Jackowskim oraz Poseł Anną Cicholską uczestniczyłem w tym ważnym dla Ziemi Przasnyskiej wydarzeniu.Jak to wyglądała w 1967 roku?

– Została ona erygowana 20 sierpnia 1967 roku podczas uroczystości związanych z 400 – leciem śmierci św. Stanisława Kostki obchodzonych w Rostkowie. Wówczas w uroczystościach uczestniczyło 35 księży biskupów na czele z księdzem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Polski i księdzem Kardynałem Karolem Wojtyłą, późniejszym Papieżem Janem Pawłem II – informuje ks. Adam Chmielewski, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

Starsi mieszkańcy Rostkowa wspominają ten dzień, jako jeden z najwspanialszych w historii miejscowości. Odwiedził ich wtedy kardynał Stefan Wyszyński, metropolita poznański oraz Jan Paweł II.
Po pięćdziesięciu latach w uroczystościach także wzięło udział duchowieństwo z całego kraju. Wśród nich był również ksiądz Zbigniew Karsa, kapelan Andrzeja Dudy prezydenta RP, który podczas uroczystości przekazał dla parafian pamiątkowy prezent w postaci płaskorzeźby z wizerunkiem Matki Boskiej Licheńskiej oraz pozdrowił ich od prezydenta.

– Prezydent Andrzej Duda, bardzo dziękuje za zaproszenie do Rostkowa i przeze mnie wszystkich tu obecnych pozdrawia, prosi, by w tym rodzinnym sanktuarium świętego Stanisława Kostki płynęła nieustanna modlitwa do nieba za jego osobę, za ojczyznę, polską młodzież bo w niej nadzieja kościoła, Polski i świata – mówił.

Zwrócił uwagę, również na to, że Matka Boska Licheńska od początku sprzyjała parafii.

– 50 lat temu ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński najpierw założył koronę na obrazie Matki Boskiej Licheńskiej, a potem przybył do Rostkowa, by ogłosić nowinę, że Rostkowo staje się parafią i otrzymuje patronat swojego rodaka Świętego Stanisława Kostki – dodał ksiądz Zbigniew Kras.

Biskup, Piotr Libera wspomniał, że historia lubi zataczać koło.

– Dokładnie pół wieku temu w tym miejscu we Mszy Świętej z okazji 400-lecia śmierci świętego Stanisława Kostki przewodniczył ksiądz Antonii Baraniak, wielki poprzednik ekscelencji na stolicy metropolitalnej w Poznaniu, więzień stalinowski i niezłomny w obliczu tortur, kazanie wygłosił wtedy prymas tysiąclecia, sługa boży kardynał Wyszyński, a koncelebrował ksiądz kardynał Karol Wojtyła, dziś święty Jan Paweł Wielki – powiedział.

Na Rostkowskich uroczystościach nie zabrakło dawnych proboszczów parafii, zaprzyjaźnionego duchowieństwa z terenu powiatu przasnyskiego oraz przedstawicieli rządu. Wśród nich był Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Wiesława Krawczyk, radna sejmiku województwa mazowieckiego, Krzysztof Bieńkowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Waldemar Trochimiuk, burmistrz miasta Przasnysza, a także Wojciech Marek Brzeziński, wójt gminy Czernice Borowe, funkcjonariusze służb mundurowych, i przede wszystkim liczne grono parafian, którzy postanowili podziękować za tak okazałą uroczystość

– Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt, aby w imieniu wszystkich parafian podziękować i wyjawić naszą radość i wdzięczność za uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości 50 – lecia erygowania parafii pod wezwaniem św. Stanisława kostki w Rostkowie. Eminencjo, czcigodny księże arcybiskupie, drogi nasz pasterzu. Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas. Taka jest pamięć Boga. W dzisiejszej liturgii jednoczymy się w wielkim dziękczynieniu za dar jubileuszu 50 – lecia powstania naszej parafii pod zaszczytnym  wezwaniem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz naszego ziomka. Eminencjo, czcigodny księże arcybiskupie w imieniu całej wspólnoty parafialnej chcemy wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym uroczystym dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swoją obecnością. Długo w naszych sercach pozostaną cenne słowa, które do nas skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielisz – mówiła Sylwia Suchodolska – Jakóbiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rostkowie

Zwieńczeniem uroczystości w parafii, była procesja eucharystyczna wokół świątyni, po czym zaśpiewano uroczyste „Te Deum”.

Gospodarzem uroczystości był ks. Adam Chmielewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rostkowie.