Spotkanie opłatkowe w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie

3263W dniu 18 grudnia 2017 roku w 2. Ośrodku Radioelektronicznym odbyło się spotkanie opłatkowe żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej oraz przedstawicieli służb mundurowych, władz samorządowych i oświaty.
Z tej okazji wszystkim zgromadzonym złożyłem życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu Wojewody Mazowieckiego – Zdzisława Sipiery.