O współpracy Wojewody i samorządów na sesjach gmin w powiecie pułtuskim

26238472_10213605531845221_1345892359_o28 grudnia 2017 r. odbyły się sesje rady gminnych w Obrytem, Zatorach i Winnicy w powiecie pułtuskim. W związku z kończącym się rokiem sesje zostały zwołane dla podsumowania pracy radnych, wysłuchania rocznych sprawozdań z działalności międzysesyjnej wójtów gmin. Ustalono założenia gospodarki finansowej na nowy 2018 rok. W imieniu Wojewody Mazowieckiego w posiedzeniach uczestniczył Krzysztof Bieńkowski, Kierownik ciechanowskiej delegatury MUW.

Wójtowie gmin (Wójt Gminy Obryte – Jan Mroczkowski, Wójt Gminy Zatory – Grzegorz Falba i Wójt Gminy Winnica – Mariusz Kowalewski) przedstawili radnym sprawozdania z realizacji zadań samorządowych i podsumowali kończący się 2017 rok. Na spotkaniach radni podnosili kwestie związane z zagadnieniami społecznymi i sprawnym funkcjonowaniem gospodarki komunalnej w podległych im gminach wiejskich. Podczas sesji główne miejsce zajęły zagadnienia finansowe m.in. przedstawione zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, przyjęto uchwały budżetowe poszczególnych gmin i przegłosowano ich wieloletnie plany finansowe. Uwagę poświęcono także poprawie stanu dróg gminnych czy też realizacji miejscowych planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.

Krzysztof Bieńkowski, w imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, podziękował władzom samorządowym za aktywny współudział w realizowaniu kluczowych reform rządowych, realizacji zadań programu Rodzina 500+ i ustawy dekomunizacyjnej oraz wdrożenie reformy Krzysztof Bieńkowski przedstawił zebranym założenia pomocy władz wojewódzkich dla samorządów oraz plany dotyczące wdrażania kolejnych programów m.in. “Maluch plus” czy też “Senior plus”.