Oddanie drogi i strażnicy OSP w gminie Jednorożec

26166334_1793620990672345_329 grudnia 2017 roku władze samorządowe gminy Przasnysz i gminy Jednorożec, a także powiatu przasnyskiego oddały do użytku drogę powiatową Jednorożec–Lipa. W uroczystościach wziął udział Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie, Zenon Szczepankowski, Starosta Przasnyski, Wójt gminy Jednorożec Krzysztof Stancel, radni powiatu przasnyskiego i gminy Jednorożec, zaproszeni goście, a także przedstawiciele społeczności lokalnej.

SONY DSCInwestycja jest częścią planowanego zadania, które zostało dofinansowane w kwocie ponad 2,5 mln zł przez rząd w ramach kwoty przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego. W ramach projektu przebudowano około 10,5 km drogi wraz z jej poszerzeniem i dodaniem ścieżki rowerowej. Krzysztof Bieńkowski gratulował samorządowcom aktywnego pozyskiwania środków i inwestycji przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego dziękowali Wojewodzie za wsparcie inwestycji.

SONY DSC

Tego dnia Krzysztof Bieńkowski uczestniczył również w oddaniu do użytku odnawianej przez 4 lata strażnicy OSP. Wybudowana ze środków własnych gminy strażnica będzie służyła strażakom ochotnikom poprawiając bezpieczeństwo w okolicy, a także posłuży lokalnej społeczności jako centrum aktywności mieszkańców.