Spotkanie opłatkowe Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Rzęgnowie

sdr11 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Rzegnowie odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Na zaproszenie Prezes Koła Władysławy Smolińskiej na świąteczne spotkanie przybył Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury Ciechanowskiej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W wystąpieniu Krzysztof Bieńkowski w imieniu swoim i Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery złożył zebranym życzenia noworoczne. Podziękował on władzom szkolnym, nauczycielom i uczniom za aktywną współpracę ze Związkiem Kombatantów, za dbałość o kultywowanie tradycji patriotycznych i przekazywanie informacji o tragedii wojny młodym pokoleniom Polaków.

Świąteczne spotkanie kombatantów upłynęło w serdecznej i refleksyjnej atmosferze. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz Gminy Dzierzgowo na czele z Wójtem Rafałem Kucińskim. Gospodarzem spotkania była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie Marzena Oświecińska. Najmłodsi uczniowie tej szkoły przedstawili zebranym bożonarodzeniowe jasełka. Uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym za Ojczyznę i uczcili pamięć tych kombatantów, którzy zmarli w mijającym roku. Wysłuchano następnie informacji Prezesa o bieżącej pracy organizacji i aktualnych zadaniach, które dotyczą działalności Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w roku 2018, roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zebrani uroczyście podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. cof

Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Rzęgnowie należy do najczynniejszych organizacji kombatanckich w gminie Dzierzgowo. Skupia ono w swoich szeregach 138 członków zwyczajnych i sprawuje opiekę nad 29 członkami podopiecznymi. Koło szczególną troska otacza rodziny kombatantów, a jego członkowie aktywnie uczestniczą w najważniejszych uroczystościach państwowych. W ubiegłym roku 14 członków Związku odeszło na wieczną wartę.

 cof