Akcja ,,Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” w Sońsku

cof11 stycznia 2018r w ramach akcji ,,Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” organizowanej pod patronatem MSWiA odbył się pokaz bezpiecznych technik ratowania na lodzie. Tym razem spotkanie było skierowane do szczepu harcerzy SILVA z gminy Sońsk. Zajęcia zorganizowano pod opieką druhny podharcmistrz Jolanty Zaręby i druhny przewodnik Anny Zdunek. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przy aktywnym udziale jednostki OSP Sońsk.Pokaz przygotowany został specjalnie przed feriami zimowymi, aby przestrzec dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem zabaw na zamarzniętych akwenach wodnych. Ratownicy przedstawili symulację zdarzenia, podczas którego człowiek wpada do wody . Ratownicy pokazali zebranym, jak należy zachować się w takich sytuacjach i jak udzielić pomocy dbając równocześnie o swoje bezpieczeństwo. Zaprezentowano też pokaz ratownictwa z wykorzystaniem profesjonalnego strażackiego sprzętu, w tym specjalnych sań lodowych. Przypomniano zebranym wszystkie numery alarmowe, na które należy telefonować wzywając pomocy. Po kilku scenkach z udziałem topiącego się pozoranta ratownicy instruowali harcerzy, jak należy udzielać wymarzniętej osobie pierwszej pomocy. Przypomnieli, że nie wolno rozbierać jej z mokrych ubrań, gdyż wtedy znacznie szybciej następuje wyziębienie organizmu. Na koniec ratownicy KSRG zademonstrowali, jak za pomocą liny wyciągnąć osobę płynącą z nurtem rzeki.cof

Podczas pokazów były omawiane również metody ratowania przy pomocy gałęzi, bosaka, szalika, pasków od spodni, sznurka. Ważne aby uświadomić sobie jak niebezpieczne jest chodzenie po lodzie. Harcerze zostali zapoznani ze sprzętem ratowniczym, który znajduje się na wyposażeniu SP. Po zakończeniu pokazów przy ognisku w miłej atmosferze i dźwięku gitary odbyło się pieczenie kiełbasek. Zajęciom przyglądał się kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkocofwski.