Spotkanie wigilijne w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Ciechanowie

      21 grudnia b.r. w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Ciechanowie odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli strażacy, pracownicy cywilni oraz  liczni goście. Wśród zaproszonych gości obecny był Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie – Krzysztof Bieńkowski.IMG_4020 Obecni byli także:  Starosta Ciechanowski – Sławomir Morawski, Wicestarosta Ciechanowski – Andrzej Pawłowski, Ksiądz Marcin Lipiński z Parafii pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu, Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Krzysztof Futyma, Zastępca Dowódcy 5 MBOT ppłk dypl. Dariusz Rewak wraz ze st. podoficerem sierż. Rafałem Sepczyńskim, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp Zbigniew Andres, Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych w Starostwie Powiatowym, Prezes Koła Emerytów – Waldemar Wyszkowski. IMG_4029

     Wigilię rozpoczęto wierszem Matki Teresy z Kalkuty, który przybliżył zebranym mł. bryg. Jarosław Głuszkowski. Następnie st. bryg. Arkadiusz Muszyński dokonał krótkiego podsumowania wydarzeń i osiągnięć w mijającym 2017 roku, podziękował strażakom za zaangażowanie w akcjach oraz złożył wszystkim zebranym życzenia Bożonarodzeniowe. Świąteczne życzenia złożyli strażakom również zaproszeni Goście.

    Podczas uroczystości wyróżniającym się strażakom zostały wręczone nagrody finansowe Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Są to kolejne nagrody przyznane przez gen. bryg. Leszka Suskiego na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie st. bryg. Arkadiusza Muszyńskiego. Nagrody otrzymali: mł. bryg. Grzegorz Pawlicki, st. ogn. Krystyna Kowalska, mł. bryg. Jarosław Głuszkowski, st. kpt. Mirosław Wójcik, st. kpt. Radosław Osiecki, st. sekc. Jacek Włodkowski. Po modlitwie, którą poprowadził Ks. Marcin zebrani przy dźwiękach kolęd przełamali się wzajemnie opłatkiem.IMG_4036IMG_4045