Ciechanowskie obchody 76 rocznicy powstania Armii Krajowej

 DSC0036514 lutego br. w Ciechanowie odbyło się uroczyste złożenie wieńców i zapalenie zniczy przed pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Mieszkańcy miasta i przedstawiciele władz zgromadzeni na uroczystości uczcili pamięć bohaterskich Komendantów Armii Krajowej ziemi ciechanowskiej : Tadeusza Sobolewskiego (ps. Cis), Wacława Pikusa (ps. Wir) i Bronisława Trentowskiego (ps. Chmura). W imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery wieniec złożył Kierownik ciechanowskiej Delegatury MUW – Krzysztof Bieńkowski.

      Oprawę święta uhonorowała obecność żołnierzy ciechanowskich jednostek, członków Związku Piłsudczyków, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i harcerzy. Licznie przybyli uczniowie klas wojskowych i policyjnych miejscowych szkół. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku, który odebrał Dowódca 5 MBOT Płk. Dypl. Andrzej Wasielewski.  Raport złożył Szef Sztabu Ppłk. Radzisław Smółkowski. Następnie zebrani uczcili pamięć poległych i pomordowanych w czasie II Wojny Światowej bohaterów Wojska Polskiego. Przed uroczystym złożeniem wieńców wystąpił jeden z nielicznych żyjących żołnierzy Armii Krajowej – Bonawentura Morawski. W swoim przemówieniu przedstawił on historię bohaterskiej walki żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Kombatant w serdecznych słowach podziękował młodemu pokoleniu za kultywowanie pamięci bohaterów i wezwał młodzież do wzorowania się na szczytnych ideałach Armii Krajowej. W  uroczystości udział wzięli również inni świadkowie tamtych tragicznych dni , wśród nich  Zbigniew Majchrzak, Prezes ciechanowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

       Wieńce składali przedstawiciele Parlamentu RP, Powiatu Ciechanowskiego, Miasta Ciechanów, komendanci zespolonych służb, inspekcji i straży, a także organizacji społecznych i szkół ciechanowskich.