Nadkomisarz Jarosław Ciarka I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu

FB_IMG_151863193234314 lutego br. nadkom. Jarosław Ciarka (pełniący dotychczas obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu) otrzymał z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu insp. Tomasza Łysiaka rozkaz personalny wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Tomasza Michułki, o powołaniu go na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu.

 Insp. Tomasz Łysiak życzył swojemu zastępcy samych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy na  terenie powiatu przasnyskiego. Do gratulacji i życzeń  przyłączyli się również zaproszeni goście oraz przasnyscy policjanci.  Nowo mianowany I Zastępca Komendanta  nadkom. Jarosław Ciarka podziękował wszystkim za udział w tej ważnej dla niego uroczystości oraz za zaufanie jakim został obdarzony przez Komendanta Łysiaka oraz za  miłe  słowa kierowane pod jego adresem. Przyznał, że  kierowanie  przasnyską jednostką Policji, która jest jedną z lepszych jednostek w garnizonie mazowieckim to zaszczyt. Komendant Ciarka sprawuje nadzór nad pracą pionu kryminalnego przasnyskiej komendy.

Na uroczystej odprawie w Komendzie przasnyskiej obecny był Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury ciechanowskiej MUW. Złożył on Zastępcy Komendanta życzenia, aby nominacja w dzień Walentynek była zwiastunem tego, że zakocha się w Przasnyszu i powiecie przasnyskim, a wraz z Policjantami będzie skutecznie dbać o bezpieczeństwo jego  mieszkańców.

.

FB_IMG_1518631951209

FB_IMG_1518631938085