Narada z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych w KP Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Resized_20180216_141833_242316.02.2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie odbyła się narada podsumowująca współpracę KP PSP w Ciechanowie z jednostkami OSP w 2017 r. 

W naradzie udział wzięli prezesi i naczelnicy jednostek OSP z powiatu ciechanowskiego, komendanci gminni ZOSP RP, wójtowie i pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za ochronę przeciwpożarową oraz  kadra kierownicza KP PSP. Ponadto na naradę przybyli zaproszeni przez komendanta: Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski.

Podczas spotkania omówiono:

• udział jednostek w działaniach ratowniczo gaśniczych w 2017 r. – statystyka, warunki udziału w działaniach, uwagi z przebiegu i organizacji akcji,

• aktualny stan wyposażenia sprzętowego i poziom zabezpieczenia osobistego strażaków,

• przeprowadzone szkolenia oraz aktualny stan wyszkolenia,

• stan gotowości operacyjnej na przykładzie prowadzonych inspekcji,

• rozwój KSRG pod kątem ratownictwa specjalistycznego,

• dotacja KSRG oraz MSWiA – analiza zrealizowanych zakupów w latach 2012-2017,

warunki realizacji i rozliczania zakupów, potrzeby wynikające z normatywu sprzętowego,

• propozycje zakupów ze strony jednostek OSP w ramach dofinansowania w 2018 roku.

Podczas spotkania prezentację wygłosili również : Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie, Komendant WKU w Ciechanowie, przedstawiciel 5 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnych w Ciechanowie. Ponadto przedstawicielom Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano pismo Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego dot. „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” oraz informację dot. dotacji MSWiA oraz KSRG przyznanych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP dla OSP w 2016 r. i 2017 r. oraz dotacji na KSRG

Na zakończenie narady Komendant PSP w Ciechanowie podziękował Wojewodzie Mazowieckiemu i Kierownikowi Delegatury za wsparcie działań ciechanowskich strażaków i wręczył pamiątkową figurkę św. Floriana.IMG_4314 IMG_4311