Program ,,Senior+” na Północno – Zachodnim Mazowszu

Ogłoszono ogólnopolskie wyniki otwartego konkursu ofert w ramach wieloletniego programu rządowego ,,Senior +” przewidzianego do realizacji na lata 2015-20120. Lista obejmuje placówki opieki nad osobami starszymi zakwalifikowane do dofinansowania w 2018 roku. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i przewiduje udzielenie wsparcia dla nowo utworzonych placówek lub zapewnienie bieżącego funkcjonowania  już istniejących domów opieki lub klubów seniora. 

W ramach programu o wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Na Północno-Zachodnim Mazowszu do wsparcia zakwalifikowały się :

A.   W ramach modułu 1 przewidującego jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki:

1. Gmina Załuski. Dzienny Dom ,,Senior+” – liczba miejsc 100 – kwota dofinansowania 240 000 zł.

2. Miasto Mława . Dzienny Dom ,,Senior+” – liczba miejsc 30 – kwota dofinansowania 239 800 zł.

3. Gmina Ciechanów. Klub ,,Senior +”  – liczba miejsc 25 – kwota dofinansowania 150 000 zł.

4.  Gmina Pułtusk. Klub ,,Senior +” – liczba miejsc 20 – kwota dofinansowania 150 000 zł.

5. Gmina i miasto Płońsk . Klub ,,Senior +” – liczba miejsc 30 – kwota dofinansowania 107 660 zł , 87 gr

6. Gmina Opinogóra Górna . Klub ,,Senior +” – liczba miejsc 15 – kwota dofinansowania 148 592 zł , 50 gr.

7. Gmina Grudusk . Klub ,,Senior +” – liczba miejsc 20 – kwota dofinansowania 150 000 zł.

 

 B.  W ramach modułu 2 przewidującego wsparcie już istniejących placówek

1. Gmina miasta Pułtusk . Dzienny Dom ,,Senior +” – liczba miejsc 30 – kwota dofinansowania 108 000 zł.

Ponadto w ramach modułu 1 dofinansowanie otrzymał  nowo utworzony Klub ,,Senior+” w gminie Przasnysz  – liczba miejsc 15  –  kwota dofinansowania 65 800 zł.