Jubileusz Pani Aleksandry Zakrzewskiej

W dniu 16 lipca 2018 Pani Aleksandra Zakrzewska obchodziła jubileusz 100 lecia. Na święto w domu rodzinnym w Starej Otoczni przybył Krzysztof Bieńkowski – kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

 

 

Krzysztof Bieńkowski odczytał i przekazał Jubilatce wraz z bukietem kwiatów list gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wpisał się również do wyłożonej na miejscu księgi pamiątkowej.

Jubilatka serdecznie przyjęła swoich gości w domu rodzinnym położonym niedaleko Mławy we wsi Stara Otocznia. Pani Aleksandra owdowiała w roku 1991. Wraz z mężem Czesławem doczekała się dwanaściorga dzieci z których żyje do dnia dzisiejszego dwoje. Dostojna Jubilatka mieszka wraz z córką i wciąż cieszy się bardzo dobrym zdrowiem i humorem. Jest zapalonym kibicem sportowym, chętnie ogląda audycje telewizyjne i  studiuje prasę. Na urodzinowym spotkaniu dzieliła się swoimi wspomnieniami z czasów wojny i okupacji. Przed wojną pracowała ciężko fizycznie u dziedzica Baczyńskiego, ale ówczesny czas i opiekę rodziny dziedzica Pani Aleksandra wspomina bardzo dobrze. Stulatka wspominała również nalot bombowców hitlerowskich na mławski rynek we wrześniu 1939 i nastrój trwogi jaki zapanował wśród mieszkańców miasta tamtego dnia. Po wojnie angażowała się społecznie i artystycznie: była aktywnym działaczem Koła Gospodyń Wiejskich, członkiem ludowych zespołów artystycznych i Koła Żywego Różańca. W roku 1971 w miejscu dawnych ośmioraków Pani Aleksandra wybudowała dom, który zawsze promieniował rodzinnym szczęściem.

Na koniec urodzinowego spotkania Jubilatka odśpiewała zebranym kilka ludowych pieśni, co nagrodzono gromkimi brawami. Pani Aleksandra Zakrzewska doczekała się 12 wnuków, 22 prawnuków i 6 praprawnuków.

Na uroczystość przybył również wójt gminy Wiśniewo Zbigniew Kleniewski i kierownik mławskiego oddziału KRUS Michał Pol.