Nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu

17 lipca 2018 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu. W uroczystości jako przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego uczestniczył kierownik delegatury MUW w Ciechanowie – Krzysztof Bieńkowski.

Święto nadania i wręczenia sztandaru to wydarzenie wielkiej rangi dla jednostki Policji. Uroczystości w Przasnyszu wpisały się w tegoroczne obchody 99 lecia powstania Policji Państwowej. Na nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu zgodę wyraził Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ufundowanie sztandaru zrealizowano przy współpracy samorządu terytorialnego i darczyńców prywatnych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą, którą odprawił w przasnyskiej farze ks. bp Roman Marcinkowski. W wygłoszonej homilii hierarcha nawiązał do 99. rocznicy powołania Policji w niepodległej Polsce. Ksiądz biskup w kazaniu oddał cześć  służbie policjantów i podkreślił wagę ich służby. W Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe komend Policji z Północnego Mazowsza, kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji oraz kapelani Policji.

Główne uroczystości odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu. Obchody Święta Policji i nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji rozpoczęło przybycie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak i złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości. Po dokonaniu przeglądu oddziałów na maszt została wciągnięta flaga Polski. Przy akompaniamencie Reprezentacyjnej Orkiestry Policji uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Symbolicznego wbicia gwoździa w drzewiec sztandaru w imieniu Wojewody mazowieckiego dokonał Krzysztof Bieńkowski. Poświęcenia nowego sztandaru przasnyskiej Policji dokonał ks. bp Roman Marcinkowski. Następnie Przewodniczący Społecznego Komitetu na rzecz Ufundowania Sztandaru dla KPP w Przasnyszu starosta Zenon Szczepankowski przekazał sztandar na ręce zastępcy komendanta głównego policji nadinsp. Heleny Michalak. Wiceszefowa polskich policjantów przekazała sztandar komendantowi policji w Przasnyszu insp. Tomaszowi Łysiakowi.

Na koniec uroczystego apelu odbyła się ceremonia wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wśród nich znaleźli się m.in. podinsp. Jarosław Ciarka, zastępca komendanta przasnyskiej policji; podinsp. Anna Ostrowska, naczelniczka Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu oraz jej zastępca kom. Janusz Mularski, a także mł. insp. Piotr Kupisz – naczelnik i podinsp. Wojciech Stachoń – z-ca naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Stołecznej Policji.