Jubileusz stulecia Pani Zofii Palmowskiej z powiatu płońskiego

Dnia 5 sierpnia jubileusz 100 rocznicy urodzin obchodziła Pani Zofia Palmowska ze wsi Wępiły w gminie Raciąż. Na uroczystość  z  tej  okazji  przybył  Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

Pani Zofia zaprosiła przybyłych na to święto gości i przedstawicieli władz do domu rodzinnego na krótkie spotkanie. Jubilatka jest pełna życia i w dalszym ciągu cieszy się dobrym zdrowiem. Chętnie rozmawiała z przybyłymi gośćmi , żartowała, podjęła przybyłych smacznym poczęstunkiem. Przyjęła również serdeczne gratulacje od przedstawicieli władz. Krzysztof Bieńkowski odczytał i przekazał Jubilatce list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Wręczył jej również bukiet kwiatów. Na uroczystości obecni również byli przedstawiciele urzędu gminy w Raciążu i ZUS. Pani Zofia wychowała jedną córkę, która zajmuje się nią. Nigdy nie opuściła rodzinnego domu w Wępiłach. Córka wraz z mężem i wnukiem prowadzą tu od lat rodzinne gospodarstwo rolne. Dostojna Jubilatka jest wdową, a jej mąż zginął po ciężkich walkach w kampanii wrześniowej 1939. Doczekała się 11 wnuków i 10 prawnuków.