Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie

We wtorek, 21 sierpnia w holu głównym Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie uroczyście otwarto wystawę IPN pn. „Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycja prezentowana jest w każdej z delegatur urzędu wojewódzkiego w ramach mazowieckich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie ona dostępna dla zwiedzających do 5 października.

Wystawa, która prezentowana jest w ramach kampanii Wojewody Mazowieckiego „Mazowieckie – historia niepodległości” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, składa się z 20 roll-upów i podzielona jest na dwie części. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

W uroczystości wzięli udział: Anna Cicholska – Poseł RP, Rafał Romanowski Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Żebrowska – Wiceprezydent Ciechanowa, Robert Kochański, Zastępca Kierownika Delegatury MUW w Ciechanowie, Mirosław Biełaszko z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, Marlena Mazurska – Kierownik Delegatury MUW w Płocku, Sławomir Morawski – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Barbara Kornatowska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ciechanowie, insp. Grzegorz Grabowski – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, st. bryg. Jarosław Nowosielski– Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Ciechanowie, płk Wacław Szewczyk – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Jacek Stachiewicz – Związek Piłsudczyków RP, Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg w Ciechanowie, przedstawiciele instytucji samorządowych, lokalnych organizacji i mieszkańcy.

Ekspozycja ma charakter objazdowy. Odbyła się już w Ostrołęce, Radomiu, skąd trafiła do Płocka. Obecnie dostępna jest w Ciechanowie, a następnie odwiedzi Siedlce. Ekspozycja zakończy się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.