Wystawa Ojcowie Niepodległości w Liceum Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu

Dnia 6 września br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu  zagościła niepodległościowa wystawa poświęcona Ojcom Założycielom Niepodległej Polski. Uroczystego otwarcia ekspozycji  dokonał kierownik Delegatury ciechanowskiej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkowski.  W swoim przemówieniu Krzysztof Bieńkowski wyraził nadzieję, że wystawa ,,Ojcowie Niepodległości” zorganizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Instytut Pamięci Narodowej przybliży młodzieży  trudny czas walk o niepodległość Polski . Owocne  budowanie przyszłości Ojczyzny jest możliwe jedynie w oparciu o wartości , które reprezentowali  w swoim życiu tacy patrioci jak Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos i Roman Dmowski – stwierdził Krzysztof Bieńkowski. Następnie zachęcił młodzież licealną, aby wraz z nauczycielami i wychowawcami  odwiedzili wystawę i w klimacie pierwszych lat walki o wolność, który z plansz wystawy przemawia, odczuli dumę z historii Narodu Polskiego i dokonali refleksji nad własną drogą w życiu.  Dyrektor przasnyskiego  liceum dr. Radosław Waleszczak  podziękował w imieniu nauczycieli i uczniów za możliwość przedstawienia tak interesującej i cennej ekspozycji. Zaprosił młodzież i grono pedagogiczne do zwiedzenia ekspozycji.