Konferencja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Przasnyszu

6 września br. w Sierakowie koło Przasnysza odbyła się konferencja ,,Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany”. W obradach uczestniczył Krzysztof Bieńkowski – kierownik delegatury MUW w Ciechanowie.

Konferencja przasnyska odbyła się dzięki decyzji Minister Jadwigi Emilewicz i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W konferencji wzięli również udział: Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Jolanta Skiba – Kierownik Inspektoratu ZUS w Ciechanowie oraz Grzegorz Magnuszewski – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu.

Zadaniem konferencji było podsumowanie zmian prawnych w ramach tzw. Konstytucji  Biznesu, którą w ostatnim czasie wprowadziła Rada Ministrów wspierając przedsiębiorców i likwidując zbędne bariery szczególnie dotkliwe dla małych firm. Otwierając konferencję Krzysztof Bieńkowski podkreślił, że gospodarka i przedsiębiorcy to dwa najważniejsze filary państwa, dlatego ułatwiając przedsiębiorczość należy likwidować szarą strefę oraz stwarzać dobre warunki dla uczciwej konkurencji i promocji uczciwych przedsiębiorców. ,,Konstytucja Biznesu” to gruntowna reforma prawa gospodarczego, która wspiera rozwój gospodarczy w naszym kraju. Dziękując w imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery za zorganizowanie takiej konferencji dla przedsiębiorców ziemi przasnyskiej Krzysztof Bieńkowski wskazał, że podatkowe i prawne udogodnienia dla firm odczują szczególnie średni i mali przedsiębiorcy, a następnie wszyscy mieszkańcy, którzy korzystają z rozwoju gospodarczego. Niepodległa Polska musi opierać się na dwóch filarach: silnej gospodarce oraz armii i nie sposób mówić o Jubileuszu 100-lecia Niepodległości bez zaakcentowania tych dwóch filarów na których opiera się Niepodległość – stwierdził Krzysztof Bieńkowski.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu służyli przedsiębiorcom rzetelną informacją.