Otwarcie wystawy IPN Ojcowie Niepodległości w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

Dnia 11 września 2018 wystawa  ,,Ojcowie Niepodległości” organizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Instytut Pamięci Narodowej  została zaprezentowana w Zespole Szkół Nr.1 im. Gen. Józefa Bema. Otwarcia wystawy dokonał Krzysztof Bieńkowski – kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie oraz dyrektor szkoły Krystyna Ślubowska .

W przemówieniu Krzysztof Bieńkowski zachęcił uczniów i grono pedagogiczne placówki do odwiedzenia wystawy.  ,,Gdy Polska jest Niepodległa to Polakom  żyje się lepiej i dlatego świętujemy w różny sposób setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Sukces ma wielu ojców, a sukces  odzyskania Niepodległości był sukcesem w który zaangażowało się wiele osób takich jak Wy – uczniowie,  ale  był także dziełem liderów politycznych,  jak przedstawieni na ekspozycji Ojcowie Niepodległości  – wskazał.  Uroczysta inauguracja wystawy odbyła się przed południem i zgromadziła nie tylko miłośników historii. Wielu uczniów przybyło na jej otwarcie i z zainteresowaniem  śledziło plansze przedstawiające wysiłek Narodu Polskiego na drodze walki zbrojnej i dyplomatycznej o wolną Polskę.  Z prelekcją na temat tła historycznego ekspozycji wystąpił historyk, pan Jacek Hryniewicz. Wystawa prezentuje liderów walki o wolną Polskę w 1918 r. : Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Ekspozycję przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.