Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

12 września br., w Przasnyszu otwarto nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu. W otwarciu udział wziął Krzysztof Bieńkowski – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. Nowa lokalizacja przasnyskiej biblioteki jest dobrze znana przasnyszanom.  Biblioteka mieści się w wyremontowanym i gruntownie zmodernizowanym budynku dawnego kina przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego.  Budynek ten już od czasów międzywojennych służył lokalnej społeczności jako ważny punkt na kulturalnej mapie miasta. Mieścił się tu wcześniej teatr miejski i kino.

Krzysztof Bieńkowski odczytał i przekazał dyrektor przasnyskiej biblioteki Małgorzacie Sobiesiak list gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery . Podziękował on następnie  dyrektor placówki za długoletnią i wspaniałą pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców ziemi przasnyskiej. Wyraził także nadzieję, że miejsce to będzie punktem ważnych wydarzeń kulturalnych skupiających lokalną społeczność wokół ważnych inicjatyw.

Nowy budynek biblioteki został nowocześnie wyposażony.  Przybyli na uroczystość goście mogli zwiedzać nowe wnętrza, które pomieszczą tysiące woluminów i podziwiali szeroką ofertę multimedialną placówki.  W uroczystym otwarciu uczestniczył Senator Rp Jan Maria Jackowski wraz z przedstawicielami samorządu: starostą Zenonem Szczepankowskim i burmistrzem Waldemarem Trochimiukiem .