Środki z programu ,,MALUCH +” 2018 dla gminy miejskiej Ciechanów

20 września br. w siedzibie Delegatury MUW w Ciechanowie nastąpiło podpisanie umowy w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Bieńkowski – kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Gmina miejska Ciechanów stanie się beneficjentem środków z tego programu. W ramach podpisanej między Wojewodą Mazowieckim a władzami miasta umowy udzielone zostało wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w formie dotacji z rezerwy celowej. Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 21 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminę z udziałem programu ,,Maluch +” w Żłobku Miejskim w Ciechanowie przy ulicy Batalionów Chłopskich.

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.