IV Narada z organami rządowej administracji zespolonej na temat bezpieczeństwa na terenie Północno-Zachodniego Mazowsza

W dniu 29 października 2018 w siedzibie PSP w Ciechanowie została zorganizowana IV Narada Bezpieczeństwa Północnego Mazowsza. Organizatorem spotkania był kierownik Delegatury Ciechanowskiej MUW – Krzysztof Bieńkowski.

Na naradę przybyli przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Otwierając spotkanie Kierownik Delegatury wyraził nadzieję, że kolejna zorganizowana w Ciechanowie narada przyczyni się do polepszenia stanu bezpieczeństwa obywateli. Podziękował p.o. komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie Jarosławowi Nowosielskiemu za pomoc przy organizacji narady, która tym razem odbyła się w siedzibie PSP.  Istotą narad jest udoskonalenie wzajemnej koordynacji pracy zespolonych służb przy wojewodzie. Wśród zaproszonych gości głos w dyskusji zabierali szefowie jednostek powiatowych  Policji,  Straży Pożarnej, inspekcji  nadzoru budowlanego, lekarze weterynarii, stacji sanitarno-epidemiologicznej,inspektoratu farmaceutycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W tematyce narady pojawiły się kwestie już dotychczas wskazane podczas poprzednich spotkań i nowe zagadnienia – w tym przedstawiono stan i ocenę szkód w gminach po czerwcowych wichurach. Omówiono przeprowadzone działania w ostatnim półroczu i analizowano możliwe zagrożenia, które mogą pojawić się w przyszłości.

Naradzie towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej roli ochotniczej i państwowej  straży pożarnej w dziele odrodzenia państwowości polskiej po 123 latach niewoli. Uczestnicy narady uczestniczyli w prezentacji wystawy i prelekcji nt. ,,Straże pożarne w walce o niepodległość Polski”.  Otwarcia wystawy dokonali Krzysztof Bieńkowski, Poseł na sejm RP Anna Cicholska i p.o komendanta Jarosław Nowosielski. Przedstawiciele zespolonych służb mieli możliwość zwiedzenia terenu ciechanowskiej jednostki strażackiej oraz zapoznali się z realizacją zadań PSP Ciechanów.