„Kandydat Przyjazny Rodzinie” – Krzysztof Bieńkowski

Otrzymałem Certyfikat Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. To ogromne wyróżnienie i wielka satysfakcja. Otrzymują go ci samorządowcy, którzy będą przestrzegać Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Nakłada on nas obowiązek:

– Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.

– Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.

– Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.

– Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.

– Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.

– Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.

– Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.

– Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.

– Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.

– We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

 

Link do wpisu: http://www.rodzinamaglos.pl/twoi_kandydaci/142200.html