Kolejna sesja Rady Powiatu – kolejne interpelacje Bieńkowskiego

tvpWAWA28 października 2015 roku odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Zabrałem na niej głos w kulku sprawach dotyczących mieszkańców i funkcjonowania powiatu.

Pytałem o plany dotyczące finansowania wyjazdów na basen i świetlicy szkolnej dla uczniów LO im. KEN w Przasnyszu. W planowanych wydatkach na 2016 rok nie przewidziano bowiem środków na ten cel. Świetlica w liceum jest obecnie utrzymywana przez szkołę z przesunięcia środków, które wstępnie były przeznaczone na dojazdy na basen w Chorzelach. Od pierwszego stycznia gdy nie będzie środków ani na dojazdy, ani na świetlicę trudno sobie wyobrazić właściwe funkcjonowanie placówki. Otrzymałem odpowiedź od Starosty Powiatu, że środki na edukację już i tak są przeznaczanie w wyższej kwocie niż wynosi subwencja oświatowa i wszystko wskazuje na to, że dodatkowych pieniędzy na świetlicę nie będzie.

Kolejną poruszaną przeze mnie sprawą była budowa chodnika przy ulicy Baranowskiej w Przasnyszu. Powiat już na poprzedniej sesji wyraził zgodę na pilny zakup działki przy ulicy w celu dokończenia budowy chodnika. Teraz mimo, że nieruchomość została już przez powiat kupiona to prace nie ruszyły z miejsca. Zima może je zablokować do następnego roku. Wzbudziło to moje obawy, gdyż byłaby to kolejna zima, w czasie której mieszkańcy poruszaliby się po niebezpiecznym poboczu drogi bez możliwości skorzystania z chodnika, na którego budowę Rada Powiatu już dawno przeznaczyła środki finansowe. Pan Starosta odpowiedział, że musi być sporządzony nowy projekt budowy chodnika (w związku z zakupem wspomnianej działki), a być może w między czasie uda się pozyskać środki zewnętrzne na budowę chodnika. Wygląda więc na to, że realizacja tej inwestycji przeciągnie się na kolejny rok.

Pytałem także o sprawy porządkowe na ulicy Królewieckiej. Mieszkańcy skarżyli się mi, że pas zieleni pomiędzy chodnikiem, a ich posesjami jest niezgodnie z prawem zaniedbany przez służby podległe starostwu. Otrzymałem odpowiedź, że radny nie powinien powtarzać takich próśb tylko sam poinformować mieszkańców, żeby zadbali o teren przy swoich posesjach. Starosta Powiatu poinformował, że utrzymanie czystości na chodniku należy do zadań miasta i to ono powinno w ramach np. robót interwencyjnych posprzątać chodniki w mieście, również te przy drogach powiatowych.

Kolejna interpelacja dotyczyła zmiany sposobu wyliczania etatu łączonego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych. Poprosiłem Zarząd Powiatu by przygotował projekt zmian, tak by nauczyciele łączący etaty w naszych szkołach nie byli przez obecne przepisy krzywdzeni przy wyliczaniu wymiaru zatrudnienia. By był on sprawiedliwszy. Starosta odpowiedział, iż zaproponowane zostaną rozwiązania w tej kwestii, ale dopiero po konsultacjach z dyrektorami szkół.

Poruszyłem również sprawę angażowania urzędu w kampanię wyborczą PSL. Powiedziałem, że nie powinno tak być jak podczas ostatniej kampanii wyborczej gdy na stronach starostwa pojawiły się zdjęcia z tzw. wizytowania inwestycji powiatowych przez radną wojewódzką Wiesławę Krawczyk, która była przedstawiana jako kandydatka do Sejmu. Starosta przyznał rację, że źle się stało, iż publikacje te znalazły się na stronie należącej do urzędu.